Ime podjetja
Dominko d.o.o.
Sedež podjetja
Zadružni trg 8
2251 Ptuj
Pravna oblika
Telefon:
+386 2 788 11 50
Faks:
+386 2 788 11 70
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
IBAN:
BIC
GISA - Zahl: