Ime podjetja
DOMINKO d.o.o., VW+VW GV trgovec
Sedež podjetja
Zadružni trg 8
SLO-2251 Ptuj
Pravna oblika
Telefon:
+386 2 78 81 150
Faks:
+386 2 78 81 170
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
Povezava banke
Številka banke
Številka računa
IBAN: